ติดตามสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562

สถานการณ์อยู่ในสถานะเตือนปะการังฟอกขาว ระดับที่ 1 โดยมีรายงานพบปะการังมีสีซีดจางบางพื้นที่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบน อันเป็นผลจากอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลที่สูงต่อเนื่องในต้นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพบอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์ที...

ร่วมสำรวจอันดามันตอนบน

กลุ่มนิเวศทางทะเล ร่วมปฏิบัติงานทางทะเลกับกลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมทางทะเล เก็บข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์...