ร่วมสำรวจอันดามันตอนบน

เพิ่มเมื่อ: วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

กลุ่มนิเวศทางทะเล ร่วมปฏิบัติงานทางทะเลกับกลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบน ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามสภาวะแวดล้อมทางทะเล เก็บข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุณหภูมิน้ำแบบต่อเนื่อง