ติดตามสถานการณ์อุณหภูมิน้ำทะเลปี 2562

เพิ่มเมื่อ: วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สถานการณ์อยู่ในสถานะเตือนปะการังฟอกขาว ระดับที่ 1 โดยมีรายงานพบปะการังมีสีซีดจางบางพื้นที่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบน อัน
เป็นผลจากอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลที่สูงต่อเนื่องในต้นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามพบอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีแนวโน้มลดลงอย่างเนื่อง กอปรกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าหาชายฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้อุณหภูมิล่าสุดในน่านน้ำไทยผ่อนคลายลง
ต่ำกว่า 30.5 องศาเซลเซียส